Obdobje prvih začetkov razvoja računalnika

Pripomočki za obdelavo števil so se pojavili, ko je človek začel šteti, ko si je števila predstavljal s prsti na rokah, kamni, školjkami ali narisanimi znaki, prav gotovo pa bi jih našli v obdobju prvih pripomočkov za računanje. Za prve začetke je najbolj pomembno računalo abakus, ki sodi v obdobje pred našim štetjem. Pomembni so tudi Wilhelm Schickard, Blaise Pascal in Gottfried Wilhelm Leibnitz, ki so naredili prve stroje za obdelavo števil, ki so vsi delovali na osnovi zobatih koles in so opravljali različne računske operacije.

ABAKUS ali ABAK

Je enostavno mehansko računalo. Je kot kakšen pomnilnik za števila in zaradi tega je predstavljal hitrejše računanje. Ponekod na daljnem vzhodu je še zdaj v uporabi.

PASCALINE

Je računalo, ki ga je leta 1642 izdelal Blaise Pascal, da bi pomagal očetu, ki je bil izterjevalec davkov. Deloval je na principu zobatih koles, ki je pri seštevku nad 9 znal izvesti prenos na naslednjo mesto, vendar je naprava znala samo seštevati in odštevati. Princip, ki ga je uporabil Pascal pri sestavljanju tega računala se še danes uporablja za števce kilometrov pri avtomobilih, števce porabe elektrike in podobno.

LEIBNITZOVO RAČUNALO

Je iznašel Nemec Gottfried Wilhelm Leibnitz leta 1673, ki pa je bil sodobnejši od Pascalovega računala, saj je obvladal štiri osnovne računske operacije in koreniti. Tudi njegov strojček je uporabljal tehnologijo zobatih koles.

Z.št.

Leto razvoja

Vrsta naprave

Izumitelj

1.

2.220 pr. n. š.

Abakus

Babilonci

2.

1623

Prvo mehansko računalo

Wilhem Schickard

3.

1642

Pascaline:mehansko računalo

Blaise Pascal

4.

1673

Mehansko računalo

Gottfried W. Leibniz

5.

1822

Diferenčni stroj

Charles Babbage

6.

1833

Analitični stroj

Charles Babbage