Prosim,

povejte nam, kdaj bo nehalo vibrirati?


Numerična Opredelitev ter analizo Strojev na osnovi OBRATOVALNO - DINAMIČNE ANALIZE strojev in posameznih strojnih elementov opravljamo od leta 2013. Naše delo temelji na metodi merjenja in analize mehanskih vibracij, s pomočjo katerih lahko ugotavljamo stanje ležajev in stanje zobnikov. Unikatno za kombinacijo ležajev ter zobnikov izdelamo diagnostični sistem.METODOLOGIJA
Na delujočih napravah se generira ogromna količina podatkov. Eden izmed problemov je, da velika količina podatkov ostane neizkoriščena. Osebje ob spremljanju nabora podatkov tako ocenijo stanje na osnovi enostavnih parametrov, kljub njihovi zahtevnosti za analizo. Drugi del problema pa je, da kljub izkoriščenosti njihova vrednost ni ustrezno utemeljena oziroma variacija meritev odstopa od nam zadovoljivega rezultata. Pravtako bi z uporabo filtrov odstranili vplivne parametre. 
Za izkoriščenost večjega nabora podatkov smo razvili postopek, ki neglede na njihovo količino določi nam ustrezne parametre. Le -te pa določi na takšen način, da je atraktiven za praktične primere ter robusten na druge vplive. 
Ocenjevanje modela na osnovi nabora meritev obsega veliko število izvenmejnih vrednosti. Algoritem deluje tako, da iz nabora podatkov potegne vzorec z najmanjšo velikostjo, kateri je potreben za določitev parametrov modela. Izbran model je tisti, ki ima visoko vrednost zaupanja. Le – to pa algoritem doseže postopoma, dokler ni v modelu vsaj en dober vzorec.


INTEGRACIJA PROTOTIPA SISTEMA NA STROJ