Slovensko rodoslovno društvo
zgodovina Slovencev - upravni razvoj  vojvodine Kranjske

 

 

stran obnovljena 28. novembra 2009