LOČICA PRI VRANSKEM

 

LOČICA PRI VRANSKEM

 

Ločica pri Vranskem je naselje na desnem bregu Bolske. Leži ob križišču cest proti Celju, Kamniku in Ljubljani, v okolici Žalca. Skozi  poteka tudi avtocestna povezava Maribor-Koper.
Naselje je strnjeno v zoženi dolini med hribi Javorški grič (726m) in Grmada (704m) na vzhodu ter Rigelj (554m) na zahodu. Na pobočjih in slemenih  so razloženi zaselki Brce, Bistrica, Jakov Dol in Osredek. Ločica ima 153 prebivalcev, ki pa so zaradi slabih možnosti za kmetijstvo povečini zaposleni v industrijskih krajih Spodnje Savinjske Doline. Ob križišču sta zgrajeni tudi 2 gostišči.

 

Med 2. svetovno vojno je bilo širše območje kraja pomembno prehodno ozemlje za kurirje in aktiviste. Ob cesti proti Zaplanini je leta 1944 nemški okupator ustrelil 39 borcev in aktivistov, ki jih je zajel v decembrski ofenzivi

 

OBSEG LOČICE PRI VRANSKEM