Home
Kožekrilci - Hymenoptera
Dvokrilci - Diptera
   
 
Muhe niso le nadležni insekti, ampak dobri pomočniki vsakega vrtnarja.

Nekateri pomagajo pri kompostiranju in oprašujejo rastline

Trepetavka-Myatropa florea -♀   

Red – ordo Dvokrilci -Diptera
Podred - subordo Prave muhe kratkorožke- Brachycera
Družina – familia Trepetavke – Syrphidae
Rod – genus Myathropa
Vrsta - species florea
   
velikost 12-16mm
Odrasli: Opraševanje
Ličinke: Predelujejo kompost
Myatropa florea je muha trepetavka (Syrphidae). Po obliki telesa podobna muham kalnicam - Eristalis tenax-  iz iste družine.
                        

Myatropa florea


Odrasle muhe videvamo od pomladi do jeseni na različnih cvetovih, kjer se hranijo z medičino. Na oprsju lahko opazimo rumeno črni vzorec, ki naj bi z veliko domišljije predstavljal stilizirano človeško lobanjo (podobno vzorcu, kakršnega ima tudi metulj smrtoglavec na oprsju). Ravno tako lahko v vzorcu vidimo obliko netopirja. Osebek na sliki je samica. Pri samcu se velike oči na temenu stikajo. Ličinka živi v vodi in diha skozi dolgo cevko na zadnjem koncu telesa. Cevka sega do površine vode tako, da ličinka lahko diha atmosferski kisik, vseeno pa ličinka ni pravi vodni organizem, saj lahko živi tudi v kompostu in vlažnem lesu. Zaradi dolge cevke, ki zgleda kot podganji rep, so ličinke znane kot podganjerepe ličinke.

Trepetavka-Myatropa florea -♂  

Myatropa florea


Drugi dvokrilci pa uničujejo žuželke, ki zmanjšujejo pridelek:

Muha goseničarka- Tachinidae

Red/ordo: Dvokrilci/Diptera
Družina/familia : muhe goseničarke/Tachinidae
Rod/genus: Trichopoda
Vrsta/species: pennipes

Trichopoda sp 

Trichopoda pennipes. na listu kakija

Muha goseničarka. Domovne te muhe je Amerika. Slikana oktobra 2005 v Istri v času obiranja kakija. Ličinke te goseničarke so parazitoidi rastlinskih stenic, predvsem zelene smrdljivke, ki je pogosta tudi v slovenski Istri.

Odrasla muha - z oranžnim zadkom, črno žametasto glavo in oprsjem - je velika približno toliko kot hišne muhe. Značilna je vrsta črnih resic na zadnjih nogah. Krila so temno obarvana.

Samice ležejo eno ali več majhnih belo sivih jajčec na površino telesa ličink in odraslih listnih stenic. V Evropo so jo zanesli  predvsem  za omejevanje populacij zelene smrdljivke (Nezara viridula), ki je tudi pri nas pogost škodljivec od obale pa do Kraškega roba, kjer dela škodo predvsem na poljih fižola, krompirja, paradižnika in paprike pa tudi v nasadih breskev in citrusov.

Iz jajčeca, odloženega na površino telesa stenice, se razvije žerka, ki se takoj zavrta v telo stenice in živi v stenici kot notranji parazit. V gostitelju preživi le ena sama žerka goseničarke, ki  v gostitelju prezimi in si šele spomladi prevrta izhod na prostost, pri čemer stenica pogine, žerka pa se v zemlji zabubi. Iz bube se v pozni pomladi ali zgodnjem poletju izležejo odrasle muhe goseničarke.

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes - oktober 2006, ličinka je parazitirala listno stenico (Nezara viridula) -

Trichopoda pennipes

Še en pogled na muho goseničarko (T.pennipes)

Nezara viridula

Listna stenica (Nezara viridula) z jajčeci muhe goseničarke (T. pennipes)buba-T.pennipes

buba muhe goseničarke


Eriothrix sp

Red/ordo: Dvokrilci /Diptera
Podred/subordo: Prave muhe kratkorožke- Brachycera
Družina/familia: Goseničarke – Tachinidae
Rod/genus: Eriothrix
Vrsta/species: sp

Cylindromyia sp

Še ena goseničarka, katere ličinke se prehranjujejo z ličinkami ali odraslimi listnimi stenicami kot notranji zajedalci - parazitoidi.

muha goseničarka - tachinidae


Še ena muha goseničarka na listu melise išče primerno gosenico za svoj zarod


Ko najde primerno gosenico izleže jačece iz katerega se hitro razvije ličinka . Ličinka (na na glavi gosenice),  se zavrta v gosenico predno se ta zabubi.


še ena muha goseničarka


ta leže jajčece na gosenico lastovičarja

Trepetavke - Syrphidae

Episyrphus balteatus
Red – ordo Dvokrilci - Diptera
Družina – familia Trepetavke - Syrphidae
Rod – genus Episyrphus
Vrsta - species balteatus  


Velikost: 7-11mm
Odrasli: Pelod, medičina
Ličinke: Predatorske, listne uši
 
Zamolklo oranžen zadek trepetavke Episyrphus balteatus ima črne prečne črte. Velike rjavo rdeče oči se pri samcih na temenu stikajo, pri samicah pa ne.

Poleti jih lahko videvamo kako letajo med cvetlicami, kjer se hranijo z medičino in pelodom, ali pa letajo med kolonijami listnih uši, kamor samica odlaga svoja jajčeca.

Iz jajčeca se izleže drobna, brezglava mušja ličinka, ki se prične hraniti z listnimi ušmi v bližnji okolici. Ker se ličinka hrani z listnimi ušmi pretežno ponoči, jih le s težavo opazimo, še posebno v začetku, ko so ličinke še zelo majhne. Po nekajkratni levitvi in ko je pospravila že lepo število listnih uši, se ličinka zabubi v zavetnem in manj vidnem delu rastline, skrita pred možnimi predatorji. Buba je hruškaste oblike. Po nekaj dneh mirovanja se iz bube izležejo odrasli osebki.

Samica leže jajčeca v bližino majhnih kolonij listnih uši. Torej v primeru škropljenja z insekticidi, jajčeca oz. mlade ličinke trepetavke hitro pomorimo in onemogočimo naravno zaščito rastlin.

Ker se odrasli osebki prehranjujejo z medičino in pelodom, je priporočljivo ob vrtovih in njivah saditi rastline, ki proizvedejo veliko peloda kot so npr. facelija (Phacelia tanacetifolia), ajda (Fagopyrum esculentum) ali razne kobulnice, kot je npr. koriander (Coriandrum sativum). S sajenjem takih rastlin povečamo število trepetavk, ki bodo izlegale večjo količino jajčec - več ličink pa bo hitreje uničilo večje število listnih uši.


ličinka trepetavke se hrani z listno ušjo


Buba trepetavke je hruškaste oblikeBesedilo in fotografije: m.lengar