Home
Kožekrilci - Hymenoptera
Dvokrilci - Diptera
   
 Trenutno  predstavljam na strani nekaj o koristnih žuželkah v vrtu. Poudarek spletne strani je predvsem na spoznavanju koristnih organizmov (predvsem koristnih žuželk), ki jih lahko najdemo v vsakem vrtu, kjer ne uporabljamo pesticidov.  

Med koristne žuželke za človeka oz. vrtnarja lahko prištevamo parazite oz. parazitoide in predatorje-plenilce. Žuželke, ki zajedajo druge nevretenčarje imenujemo paraziti oz. parazitoidi. Parazitoidi so večinoma prazitski le v stadiju ličinke, ko se prehranjujejo s sokovi, maščobami ali notranjimi organi svojega gostitelja. Odrasli osebki so večinoma prosto živeči in se prehranjujejo z medičino in pelodom. Medtem, ko so parazitoidi vedno manjši od svojih gostiteljev, vsaj v parazitskem stadiju ličinke, so odrasli osebki lahko večji od gostitelja. Predatorji ali plenilci pa so večinoma večji od svojega plena. 

Večina parazitoidskih žuželk je iz redov kožekrilcev in dvokrilcev.

Stran se bo spreminjala in izpopolnjevala. Če vas omenjena tematika zanima vas vabim, da  se kasneje še vrnete na spletno stran.

več tudi na:

http://lengar.blogspot.com

nekaj slik na:

http://www.flickr.com/photos/slike_lema_si/

http://profile.imageshack.us/user/lema/

http://picasaweb.google.com/mlengar 

Coccinella septempunctata

Sedempika polonica - pikapolonica (Coccinella septempunctata)Nekaj povezav na strani ekološke pridelave

Tri države ena EKO regija:bioalpeadria.info

Združenje ekoloških kmetov: zdruzenje-zekzz.s

Zveza združenj ekoloških kmetov SLO: www.zveza-ekokmet.si

Organic gardening:  www.organicgardening.com

Ekološko-bio vrtnarjenje:  nekaj o ekološkem vrtnarjenju

Če vas zanimajo žuželke:

Žuželke in drugi členonožci:  BugGuide.net

Živali katere lahko vidite v vašem vrtu: GardenSafari

Dvokrilci na forumu: diptera.info

slike:Koristni organizmi v vrtu -  dopolnjena in popravljena izdaja na Blurb.com

NARAVNO VRTNERJENJE


INSECTS - ŽUŽELKE


Biodiversity in the garden - Biotska raznovrstnost na vrtuKOMPOSTIRANJE - Vse o kompostiranju

slika
BugSexslikaZadnje spremembe: 28.06.2012


Komentarji, vprašanja ali naročila: m.lengar@siol.net ; mlengar@gmail.com

ali izpolnite in oddajte spodnji obrazec: