PLOŠČINA KROGA

Na sliki imamo krog, ki je razdeljen na 8 enakih krožnih izsekov z enakimi ploščinami.Krožni loki, ki pripadajo tem izsekom, so namenoma izmenično označeni z modro in rdečo barvo. Če seštejemo dolžine rdečih krožnih lokov, dobimo ravno polovico obsega celotnega kroga, enako dobimo, če seštejemo modre.
Zložimo te krožne izseke tako, kot kaže naslednja slika:

Če vzamemo zelo zelo majhne središčne kote krožnih izsekov, dobimo novo obliko, približno obliko pravokotnika, ki ima stranici o/2 in r. Ker je ploščina kroga enaka ploščini tega pravokotnika, katerega stranice so znane, ni težko zapisati formule za ploščino kroga, ki se glasi takole:

p=πr2nazajkazalo