DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV - DXCC, WAC, WAZ, WPX.
Osvežena lista na dan 02. 04. 2019. Zbral in uredil Janez, S53MJ.


CQ CONTEST - HALL OF FAME


DXCC 160M
WAC 10M/YLS50A S59AA
S50A S50O S50U S51DI S51EC S51NM
S51ZZ
PLAKETA HONOR ROLL #1 MIXED

S52F S53MJ S53X S54A S54E S55DX
5BWACS51GI S51RU S51U S55SL S55ZZ ><
S55SL S55ZZ S57A S57AC >< S57AL
S50B S51DX S51GI S51SS S53EO S57DX
S58T

S58AL S58Q S58T S59Z


>< S57LF S58AL


PLAKETA HONOR ROLL #1 FONE

DXCC 80M
5BWAC CWS58T

S53MJ S54A S55DX S57AT S59Z

S51DX S58ALPLAKETA HONOR ROLL MIXED


DXCC 40M
6BWAC RTTYS50O S51EC S51MA S53AW S53MJ S55SL
S51WX S54A S55DX S57AT S57NML S58T
S53MJ
S55ZZ S58T S59DKRS59AW

6BWAC


PLAKETA HONOR ROLL CW in RTTY
DXCC 30M
S50N S52R S55ZZ S57AC

S58T

S50O S51DI S51DV S51MA S51NM S52R
5BWAZ NAD 150 ZON

5BDXCC
S53MJ S54A S54E S55DX S55SL S55ZZ
S50B S50O S50N S51DI S51DX S51GI
S50A S50B S50N S50O S50R S51DI
S57AT ><
S51U S52AM S52QM S53MJ S54A S54E
S51DV S51DX S51EU S51GI S51MA S51NM
DXCC 20M
S55SL S55ZZ S57DX S57JZ S57XX S58Q
S51NU S51RU S51TE S51U S52AB S52F
S54A S55DX S57AT S57CT S57NML S57UX
S59DTN S59R S59U S59Z S59ZZ
S52FW S52QM S52R S53MJ S53X S54A
DXCC 17M
5BWAZ 200 ZON


S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AC
S50O S51DI S51DV S51MA S51NM S52R
S50A S50O S51DX S51GI S51U S52QM
S57AL S57DX >< S57TA S57U S57UX
S53MJ S53X S54A S54E S55DX S55SL
S53R S54E S55ZZ S57A S57DX ><
S58J S58Q S58T S59DJK S59DKR S59DTN
S55ZZ S57A S57AT >< S58T

S57JZ S57Z S58Q S58T S59Z S59ZZ
S59U S59ZZ
DXCC 15M
WAZ MIXEDDXCC MIXED
S54A S55DX S57AT S57NML S58T

S50A S50B S50N S50O S51DI S51DX
S50A S50B S50E S50N S50O S50R
DXCC 12M
S51GI S51RU S51SS S51U S52CC S52DD
S50U S51AA S51AD S51CN S51DI S51DB
S50O S51DI S51DV S51MA S51NM S52R
S52FB S52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ
S51DD S51DQ S51DX S51EC S51EJ S51GI
S53MJ S54A S54E S55DX S55SL S55ZZ
S55SL S55ZZ S57AC S57AT S57DX ><
S51FP S51GW S51KL S51KM S51MA S51ME
S57A S57AT ><S57UX S58MU S58U S59DJK

S51MP S51NM S51NR S51NZ S51RU S51SS
DXCC 10M
WAZ FONES51U S51V S51ZY S52AB S52AQ S52CC
S54A S55DX S55SR S57AT S58T

S51DX S51ZZ S57AT S57DX

S52CI S52D S52DD S52F S52FW S52GS
DXCC 6M
WAZ CWS52ON S52OT S52R S52TJ S53AW S53BB
S50B S50N S50O S51DI S51WX S53X
S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ
S53DIJ S53DX S53EO S53F S53MJ I0/S53R
S55SL S57A S57AC S57TA S58J S58T
S56C S57AT S57DX S58Q S57XX S59U
S53R S53RI S53RT YU3US S53X S53ZL
S59F S59YL S59ZWAZ RTTYS53ZW S53ZZ S54A S54AA S54E S54G
MILLENNIUM DXCC 2000


S51DX S54E S55ZZ S58T

S54MM S55DX S55SL S55ZZ S56DX S56G
S50DX S51NR S51ST S51U S52ON S53AU
WAZ 12M FONE


S57A S57AC S57AL S57AT S57AV S57CT
S53EO S57AT S57LO S50XX S57TA S57SXS
S54E S57DXS57DX >< S57KV S57KW S57LF S57MI
S57UA S57UYX S58M S59AV S59ZZ

WAZ 12M CWS57NML S57PY S57RR S57TA S57U S57XX
GOLDEN DXCCS55ZZ S57DXS57YX S58J S58Q S58T S58U S59AA
S51DX S51NR S58MUWAZ 17M FONE


S59ABL S59D S59DJK S59DJR S59DKR S59DKS
PLAKETA CHALLENGES54E S57DXS59DTN S59EA S59L S59U S59ZB S59Z
S50A S50B S50R S50U S51AD S51DI
WAZ 17M CWS59ZZ S59YL
S51DV S51NM S51MA S51U S52D S52DD
S55ZZ S57DXDXCC CW
S52F S52FW S52OT S52R S53MJ S53X
WAZ 30M CWS51AD S51DV S51DX S51NM S51U S51UF
S54A S54E S55DX S55SL S55ZZ S57AC
S54E S55ZZ S57DX


S52D S52F S52FB S52GS S52OT S53MA
S57AL S57AT S57UX S57XX S58J S58T
WAZ 160M NAD 30 ZON
S53MJ S53RI S53ZL S53ZZ S53ZW S54A
S59DKR S59SL S59Z S59ZZ


S55ZZ S58QS55DX S55SL S55ZZ S56C S57AT ><
WAC MIXED
WAZ 160M 40 ZON


S57LO S57MI S57NML S57TA S57WO S57XX
S50B S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI
S50U S51V S53R S54E S57DX S58Q
S58J S58Q S58RU S58T S59AV S59AW
S51NF S51NU S51RU S51T S51UK S51VE
S59Z S59ZZS59U

S51WC S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA
WAZ 6M nad 25 ZON *


DXCC FONE
S52ON S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF
S51DI S59ZS50R S50O S51AD S51DX S51JN S52D
S53RT S53ZW S55ZZ S57AC S57AT S57DX
WPX of EXCELLENCE + 160 M

S52OT S52OW S53MJ S53RI S54A S55DX
S57FS S57PY S58Q S59D S59ABC S59DAV
S50A S51NU S51U S53EO S53MJ S55SL
S55SL S57AC S57AT S57KW S57NML S57PY
S59DBJ S59DCD S59DFT S59DJK S59DJR S59DTN
>< S58MUS57RTH S57XX S58J S58T S59SV S59U
S59L S59U
WPX of EXCELLENCE + 160 M + 30M + DiGI
S59YY

WAC FONE
S54A
DXCC RTTY
S51IL S51JN S51CK S51DX S51ZZ S52AB
WPX MIXEDS51AD S51DI S51DV S51DX S51HF S51NM
S52DD S55ZZ S57AC S57AT S57DX ><
S50A S50B S50O S51ZZ S51ZZ S51ZZ
S51MA S51U S52OT S52D S52F S52FW
S59DBQ S59U
S51ZZ S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ
S52GS S52R S53MA S53MJ S53X S52RI
WAC CW
S54A S55SL S57DX S58MU S59DTN
S53ZL S53X S54A S54E S55DX S55SL
S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R
WPX CWS55ZZ S56A S57AT S57DX S57LO S57MI
S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU
S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S54A
S57NML S57TA S57WO S57XX S58J S58RU
S59ABC S59AV
S55SL S55ZZ S58MU


S58T S58Q S59AV S59AW S59U S59DJK
WAC RTTY
WPX FONES59SV

S51DX S53MJ S55ZZS50O S51DX S54A S55SL