DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV : DXCC, WAC, WAZ, WPX.

CQ CONTEST – HALL of FAME
DXCC RTTY
WAC MIXED
WAZ RTTY
S50A S59AA


S51AD S51DI S51DD S51DV S51DX S50B S51AA S51DV S51DX S51JQ S51DX S54E S55ZZ S58T
PLAKETA HONOR ROLL #1 MIXED S51HF S51NM S51MA S51U S52OT S51LI S51NF S51NU S51RU S51T
S51DB S51GI S51RU S51U S55SL S52D S52F S52FW S52GS S52R S51UK S51VE S51WC S52AB S52AM WAZ CW
S55ZZ S58T *

S53MA S53MJ S53X S52RI S53ZL S52AQ S52CC S52OA S52ON S52QM S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL
PLAKETA HONOR ROLL #1 FONE S53X S54A S54E S55DX S55SL S52ZI S53B S53DKR S53NF S53RT S55ZZ S56C S57AT S57DX S58Q
S58TS55ZZ S56A S57AT S57CT S57DX S53ZW S55ZZ S57AC S57AT S57DX S57XX S59U


PLAKETA HONOR ROLL MIXED S57LO S57MI S57NML S57TA S57WO S57FS S57PY S58Q S59D S59ABC
S50O S51EC S51MA S53AW S53MJ S57XX S58J S58RU S58T S58Q S59DAV S59DBJ S59DCD S59DFT S59DJK WAZ 12M FONE
S55SL S55ZZ S58T S59DKR * S59AV S59AW S59U S59DJK S59SV S59DJR S59DTN S59L S59U
S54E S57DX


PLAKETA HONOR ROLL CW in RTTY DXCC 160M WAC FONE WAZ 12M CW
S58TS50A S50B S50O S50U S51DI S51IL S51JN S51CK S51DX S51ZZ S55ZZ S57DXS51EC S51NM S52F S53MJ S53X S52AB S52DD S55ZZ S57AC S57AT
5BDXCC S54A S54E S55DX S55SL S55ZZ S57DX S59DBQ S59U *
WAZ 17M FONE
S50A S50B S50N S50O S50R S57A S57AC S57AL S58AL S58Q
S54E S57DX


S51DI S51DV S51DX S51EU S51GI S58T S59Z *

WAC CW
S51MA S51NM S51NU S51RU S51TE
S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB WAZ 17M CW
S51U S52AB S52F S52FW S52QM DXCC 80M S52R S53AU S53MJ S55ZZ S56C S55ZZ S57DX


S52R S53MJ S53X S54A S54E S53MJ S54A S55DX S57AT S58T S57AT S58MU S59ABC S59AV

S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AC S59Z
WAZ 30M CW
S57AL S57DX S57TA S57U S57UX
WAC RTTY S54E S55ZZ S57DX

S58J S58Q S58T S59DJK S59DKR DXCC 40M S51DX S53MJ S55ZZ


S59DTN S59U S59ZZ *
S51WX S54A S55DX S57AT S57NML
WAZ 160M NAD 30 ZON

S58T S59AW


WAC 10M/YL S50U S51SV S53R S54E S57DX
DXCC MIXED
S51ZZS58QS50A S50B S50E S50N S50O DXCC 30M

S50R S50U S51AA S51AD S51CN S50B S50O S51DI S51DV S51MA 5BWAC WAZ 6M nad 25 ZON
S51DI S51DB S51DD S51DQ S51DX S51NM S52R S53MJ S54A S54E S50B S51DX S51GI S51SS S53EO S51DI S59Z


S51EC S51EJ S51GI S51FP S51GW S55DX S55SL S55ZZ S57AT S57NML S57DX S57LF S58AL *

S51KL S51KM S51MA S51ME S51MP *
WPX of EXCELLENCE + 160 M
S51NM S51NR S51NZ S51RU S51SS DXCC 20M 5BWAC CW S50A S51NU S51U S53EO S53MJ
S51U S51V S51ZY S52AB S52AQ S54A S55DX S57AT S57CT S57NML S51DX S58AL


S55SL S58MU *

S52CC S52CI S52D S52DD S52F S57UX

S52FW S52GS S52ON S52OT S52R
6BWAC RTTY WPX of EXCELLENCE + 160 + 30 + digi
S52TJ S53AW S53BB S53DIJ S53DX DXCC 17M S53MJS54AS53EO S53F S53MJ I0/S53R S53R S50B S50O S51DI S51DV S51MA

S53RI S53RT YU3US S53X S53ZL S51NM S52R S53MJ S53X S54A 6BWAC WPX MIXED
S53ZW S53ZZ S54A S54AA S54E S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S50N S52R S55ZZ S57AC
S50A S50B S50O S51ZZ S52AB
S54G S54MM S55DX S55SL S55ZZ S57AT S58T *


S52R S52QM S53EO S53MJ S54A
S56DX S56G S57A S57AC S57AL
6BWAC S55SL S57DX


S57AT S57AV S57CT S57DX S57KV DXCC 15M S50N S52R S55ZZ S57AC

S57KW S57LF S57MI S57NML S57PY S54A S55DX S57AT S57NML S58T
WPX CW
S57RR S57TA S57U S57XX S57YX
5BWAZ NAD 150 ZON S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ
S58J S58Q S58T S58U S59AA DXCC 12M S50B S50O S50N S51DI S51DX S54A S55SL S55ZZ S58MU
S59ABL S59D S59DGO S59DJK S59DJR S50B S50O S51DI S51DV S51MA S51GI S51U S52AM S52QM S53MJ
S59DKR S59DKS S59DTN S59EA S59L S51NM S52R S53MJ S54A S54E S54A S54E S55SL S55ZZ S57DX WPX FONE
S59U S59ZB S59Z S59ZZ S59YL S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT S57JZ S57XX S58Q S59DTN S59R S50O S51DX S54A S55SL
**S59U S59Z S59ZZ


DXCC CW DXCC 10M
PLAKETA CHALLENGE
S51AD S51DV S51DX S51NM S51U S54A S55DX S55SR S57AT S58T 5BWAZ 200 ZON S50A S50B S50R S50U S51AD
S51UF S52D S52F S52FB S52GS
S50A S50O S51DX S51GI S51U S51DI S51DV S51NM S51MA S51U
S52OT S52TJ S53MA S53MJ S53RI DXCC 6M S52QM S53R S54E S55ZZ S57A S52D S52DD S52F S52FW S52OT
S53ZL S53ZZ S53ZW S54A S55DX S50B S50N S50O S51DI S51WX S57DX S57JZ S57Z S58Q S58T S52R S52TJ S53BB S53MJ S53R
S55SL S55ZZ S56C S57AT S57LO S53X S55SL S57A S57AC S57TA S59Z S59ZZ *

S53X S54A S54E S55DX S55SL
S57MI S57NML S57TA S57WO S57XX S58J S58T S59F S59YL S59Z
S55ZZ S57AC S57AL S57AT S57TA
S58J S58Q S58RU S58T S59AV
WAZ MIXED S57UX S57XX S58J S58T S59DJK
S59AW S59U *

MILLENNIUM DXCC 2000 S50A S50B S50N S50O S51DI S59DKR S59SL S59SV S59Z S59ZZ

S50DX S51NR S51ST S51U S52ON S51DX S51GI S51RU S51SS S51U
DXCC FONE S53AU S53EO S57AT S57LO S50XX S52CC S52DD S52FB S52R S52QM
S50R S50O S51AD S51DX S51JN S57TA S57SXS S57UA S57UYX S58M S53BH S53EO S53ZZ S57UX S58MU
S52D S52OT S52OW S53MJ S53RI S59AV S59ZZ


S58U S59DJK *


S54A S55DX S55SL S57AC S57AT


S57KW S57NML S57PY S57RTH S57XX GOLDEN DXCC WAZ FONE
S58J S58T S59SV S59U S59YY
S51DX S51NR S58MU


S51DX S51ZZ S57AT S57DX

Zbral in uredil Janez S53MJ ; Nazadnje osvežena lista : 13.02.2020.