Uvod / Home
Znamke / Stamps
Izziv leta / Challenge
Naši zmagovalci / Our winners
Kdo je Lenč / Who is Lenč
Jaz sem Lino / I'm Lino
Ročna dela / Hand work
Resnične zgodbe/True stories
Novosti / News
Povezave / Links
Kontakt / Contact
   
 

Dobrodošli! Ta stran je posvečena v spomin na našega čudovitega dalmatinca Lenča. Na njej boste našli nekaj o ...

Welcome! This page is dedicated in memory of our wonderful dalmatian dog Lenč. Here you can find something about ...

Willkommen! Diese Seite ist gewidmet zur Erinnerung an unseren herrlichen Dalmatiner Lenč. Hier können Sie finden etwas über ...


zbiranju znamk,     živalih,  in ročnih delih.
collecting stamps,     animals,   and handworks.
Briefmarken sammeln,   den Tieren,und dem Handwerk.

Slovensko: Na straneh o zbiranju znamk boste našli preprosta navodila za menjavo znamk v različnih jezikih. Namenjene so predvsem začetnikom in tistim manj zahtevnim zbiralcem, ki iščejo nove prijatelje za menjavo znamk. Poglavje o živalih bo zanimivo za ljubitelje psov. V poglavju o ročnih delih pa si lahko kaj več preberete o klekljanju, pletenju, žganju na les in še kaj. Jutri nas ponovno obiščite. Vsak dan boste našli kaj novega. Vabim vse, da mi pomagate prevesti besedilo teh strani tudi v druge jezike. Če želite sodelovati, mi to sporočite na moj e-naslov. Tako bomo skupaj stran naredili dostopno vsem, ki zbirajo znamke, imajo radi živali ali pa jih zanimajo ročna dela!

English: Into part about collecting stamps you can find very simple rules for stamps exchange in different languages. This part is designed above all beginners and less exacting collectors, which try to find new friends for stamps exchange. A part about animals is especial interesting for dog friends. Into part about handwork you can read more about bobbin-lace, knitting, burn on wood and others handworks. Visit us tomorrow again. Every day you can find something new on this page. My English is still bad, so make me joy and help me to translate this site to your or whichever other language. If you wish to cooperate with me, simply send me e-mail. Together we can do this site open for all who collect stamps, to be fond of animals or have interest for handworks.

Deutsch: Auf den Seiten zur Briefmarkensammlung können Sie eine ganz einfache Regel zum Briefmarkentausch in verschiedenen Sprachen finden. Dieser Teil ist besonders bestimmt für Anfänger und weniger anspruchsvolle Sammler, die neue Freunde zum Tausch suchen. Das Kapitel über die Tiere wird besonders für die Hundefreunde interessant sein. Unter dem Kapitel für die Handarbeiten können Sie etwas mehr über das Klöppeln, die Strickerei, das Holzbrennen und andere Handarbeiten lesen. Besuchen Sie uns morgen wieder. Jeden Tag werden Sie auf diese Seite etwas Neues finden. Machen Sie mir die Freude und helfen Sie mir diese Seite nach Ihre oder jeder beliebige Sprache übersätzen. Schicken Sie mir bitte ein e-mail, wenn Sie mir helfen möchten. So werden wir zusammen diese Seite für alle Briefmarkesammler veröffentlichen und für alle, die die Tiere mögen, oder sich für Handarbeiten interessieren.

Bahasa Indonesia: Pada bagian mengenai koleksi perangko, anda dapat menemukan peraturan mudah untuk bertukar perangko dalam berbagai bahasa yang berbeda. Bagian ini dikoordinir oleh para kolektor pemula, yang ingin mencari teman baru untuk bertukar perangko. Untuk bagian mengenai hewan, dikhususkan untuk para pecinta anjing. Pada bagian kerajinan tangan, anda dapat menemukan informasi tentang merenda, merajut, membakar pada kayu, dan kerajinan tangan lainnya. Kunjungi situs kami kembali pada esok hari dan anda akan selalu menemukan sesuatu yang baru. Bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, maka dengan senang hati anda dapat membantu saya untuk menerjemahkan situs ini ke dalam bahasa anda, atau pun bahasa lain. Bila anda ingin bekerja sama dengan saya, anda hanya perlu mengirimkan e-mail pada saya. Bersama kita dapat membuka situs ini bagi para kolektor perangko, pecinta hewan, dan para pecinta kerajinan tangan.

Česky: V části věnované sběratelství poštovních známek můžete najít velmi jednoduchá pravidla, přeložená do různých řečí, pro výměnu poštovních známek. Tato část je určena především začátečníkům a méně náročným sběratelům, kteří mohou najít nové přátele pro výměnu známek. Část o zvířatech bude určitě zajímat především milovníky psů. V části věnované ručním pracím se můžete dočíst o paličkovaných krajkách, pletení, vypalování do dřeva a o jiných ručních prácích. Navštivte nás zítra znovu. Každý den zde můžete najít něco nového. Budu Vám velmi vděčen, pomůžete-li mi přeložit tyto stránky do vaší rodné řeči nebo do řeči, kterou dobře ovládáte. Pokud si budete se mnou přát spolupracovat, pošlete mi, prosím e-mail. Společně můžeme otevřít toto místo pro všechny, kteří sbírají poštovní známky, mají rádi zvířata anebo mají zájem o ruční práce.

中文版: 進入集郵區,這個區是由想交新的換郵朋友所設計的,你可以藉由很簡單的規則,和不同國家的人交換郵票。而動物區,讓愛狗同好特別感興趣。進入手工藝品區,你可以更了解蕾絲捲線器、編織、火燒出的木製圖騰、和其他東西。明天也要再來參觀我們的網站,你將會發現每天都有新鮮事。我的英文仍不太好,如果你願意將這個網站翻譯成貴國或其他國家的語言,我的心會感到無比的快樂。如果你想和我合作,一起將這個網站推薦給所有集郵者,或喜愛動物者,跟對手工藝品有興趣的人,歡迎用電子郵件聯絡我。

Español: Dentro del apartado de coleccionismo de sellos tu puedes encontrar unas normas muy simples para intercambiar en diferentes idiomas. Este apartado esta diseñado para todos los coleccionistas principiantes y menos expertos, los cuales intentan encontrar nuevos amigos para intercambiar sellos. El apartado de animales es especialmente interesante para los amigos de los perros y el apartado que se refiere a trabajos manuales puedes leer más acerca de balancines, tejer o construcciones madera. Visitanos mañana otra vez. Cada día tu puedes encontrar alguna nueva noticia en esta página. Mi inglés es todavía malo, así hacerme un favor y ayudarme a traducir esta página. Si tu deseas cooperar conmigo, simplemente enviame un e-mail. Todos juntos podemos hacer este sitio abierto para todos los coleccionistas, ser cariñoso con los animales o tener interés por los trabajos manuales.

Filipino (based on the language of the Tagalog): Sa site na ito, maari kang mangalap ng iyong "stamp collection" sa pamamagitan ng pagsunod sa napakasimpleng alituntunin na nakasalin sa iba't ibang lenguahe. Hindi lang ito para sa mga baguhan, kundi para rin sa mga taong naghahanap ng bagong kaibigan. May parte na para sa mahilig sa aso, meron din para sa mga mahilig sa handwork gaya ng "bobbin-lace, knitting, burn on wood" at iba pa. Hinihikayat ko kayo na sumali at tulungan ako sa pagsalin ng mga impormasyon sa anumang lenguahe. Kung nais po ninyoung makipagtulungan, manyari po lamang na magpadala sa akin ng e-mail. Kaya nating palaganapin ang site na ito sa lahat ng taong mahilig sa "stamps", hayop at "handwork.

Français: Dans la partie au sujet des collections de timbres vous pouvez trouver une règle très simple pour l'échange de timbres en différentes langues. Cette partie est surtout conçue pour les débutants et les petits collecteurs, qui essayent de trouver de nouveaux amis pour échanger des timbres. Une partie est consacrée aux animaux qui sont particulièrement intéressante pour les amis des chiens. Dans la partie consacrée au travail manuel vous pourrais lire plus au sujet de la bobine-lacet, du tricotage, de la brûlure sur bois et de bien d'autres travaux manuels. Rendais-nous visite demain aussi. Chaque jour vous pourrez trouver de nouvelle chose dans cette page. Mon anglais n’est pas très bon, ainsi en me faisant la joie de m'aider à traduire cet emplacement dans votre langue ou une autre. Si vous souhaitez coopérer avec moi, envoyez-moi simplement un e-mail. Ensemble nous pourrons faire de ce site un, ouvert pour tous ce qui collectionne les timbres, pour ceux qui adorent les animaux ou pour ceux qui on un intérêt pour les travaux manuels.

Hrvatski: Na sanicama o sakupljanju poštanskih marakica naći čete jednostavna pravila za razmjenu marakica na različitim jezicima. Ona su namenjena prije svega početnicima i manje zahtjevnim sakupljačima, koji traže nove prijatelje za razmjenu markica. Poglavlje o životinjama bit će zanimljivo ljubiteljima pasa. U poglavlju o ručnim radovima možete saznati nešto više o izradi Idrijske čipke, pletenju i drugim ručnim radovima. Posjetite nas sutra ponovno. Svakog dana naći ćete nešto novo. Pozivam sve da mi pomognete prevesti tekst na druge jezike. Ako želite sudjelovati u tome, kontaktirajte me na moj e-mail. Tako ćemo ovu stranicu učiniti dostupnom svima onima koji sakupljaju markice, vole životinje ili ih zanimaju ručni radovi.

Italiano: Su queste pagine di collettivismo di francobolli troverete semplici istruzioni per scambio dei francobolli in lingue differenti. Adatte sonno per principianti e non esigenti collettori, che cercano nuovi amici per scambiare dei francobolli. Parte riservata ai cani sarà interessante per amatore di cani. Nella parte di lavori fatti a mano potete saperne di più su merletto a tombolo, trecciatura, bruciacchiature sul legno e altro. Visitateci anche domani. Ogni giorno troverete qualcosa di interessante. Invito chiunque per l'aiuto su traduzione di questa pagina in altre lingue. Se volete partecipare, mi potete contattare su e-mail. Cosi insieme potremo fare queste pagine disponibili per tutti collettori di francobolli, amanti di animali o interessati in lavori fatti a mano.

한국어: 우표 수집에 관한 이 코너에서 당신은 다른 나라에 사는 사람들끼리 우표를 교환하는데에 별다른 어려움을 느끼지 못 할 겁니다. 이 코너는 우표 수집을 통해 새로운 친구들을 사귀려 하는 무경험자와 아마추어들을 위해 만들었습니다. 동물 우표에 관한 코너는 동물 애호가들에게 흥미로울 것입니다. 또, 수공예에 관한 코너에서는 , 수직(手織) 레이스, 뜨개질과 다른 수공예들을 보실 수 있습니다. 내일 다시 한번 저희 사이트에 들려주세요. 그러면 매일 새로운 것들을 볼 수 있습니다. 제 영어 실력이 서툴기 때문에, 저는 저에게 기쁨과 조언을 줄 분들을 기다리고 있습니다. 만약 협조해 주실 의양이 있으시다면, 저에게 이메일을 보내주세요. 우리 모두가 서로 협력해서 우표를 수집하는 사람들에게 이 사이트를 만든다면, 많은 이들이 동물 우표와 수공예에 관심을 가질 것입니다.

Magyar: Ebben a bélyegekről szóló részben pár egyszerű szabályt találsz különböző nyelveken. Azért jött ez az oldal létre, hogy új cserepartnereket találjunk. Itt mindent kezdő bélyeggyűjtők készítettek és nem “hivatásos, profitra hajtó” bélyeggyűjtők. Az állatokról szóló rész elsősorban az állatokat kedvelőknek szól. A kézimunkás részt azoknak ajánlom, akik érdeklődnek a kötés és hímzés iránt. Minden nap valami új kerül fel az oldalra, úgyhogy holnap is megéri benézni hozzánk! Az angol nyelvtudásom nem túl jó, de ha van kedved segíteni lefordítani az oldalt a saját nyelvedre vagy bármilyen más általad beszélt nyelvre, írj nekem email-t és megbeszéljük. A segítségeddel azok is megismerkedhetnek ezzel az oldallal, akik nem jól tudnak angolul.

Македонски: На страниците за собирање на поштенски марки на различни јазици ќе најдете едноставни правила за размена на марки. Тие се наменети пред сè за почетници или за колекционери со помалку специфични барања, на коишто им требаат нови пријатели за размена на марки. Поглавјето за животни ќе биде интересно за сите љубители на кучињата. Во поглавјето за рачна изработка можете да дознаете нешто повеќе за изработката на идриската чипка, плетење и други рачни изработки. Поради тоа што оваа страница е се уште во изработка, посетете на утре повторно. Секој ден ќе најдете нешто ново. Ве повикувам сите да ми помогнете да го преведам текстот и на други јазици. Ако сакате да учествувате во тоа, контактирајте ме на мојот e-mail. Така заедно ќе ја направиме оваа страница достапна за сите коишто собираат марки, сакаат животни или ги интересира рачната изработка.

Malay: Di bahagian mengenai mengumpul setem anda boleh menemui kaedah paling ringkas bagi menukar setem di dalam pelbagai bahasa. Bahagian ini adalah khusus bagi permulaan dan pertengahan pengumpul setem, dimana anda akan mendapat kenalan baru bagi menukar setem. Di bahagian lain pula mengenai binatang dan khusus bagi sesiapa yang berminat dengan anjing. Bahagian kerja tangan pula, anda dapat mengetahui lebih tentang jahitan sulam lace, kait mengait, bakaran atas kayu dan juga pelbagai hasil kerja kraftangan. Kunjungi lah kami lagi. Setiap hari  anda akan mendapati sesuatu yang baru di ruang web kami. Buat kami gembira dan bantulah kami menterjemahkan dalam bahasa anda atau  bahasa lain. Jika anda ingin bekerjasama dengan kami, sila hantar e-mail. Dengan ini dapat kita bekerjasama untuk membuat web ini terbuka kepada sesiapa yang berminat mengumpul setem, berminat kepada binatang atau minat kepada kerjatangan.

Moldoveneasca: Pentru a putea schimba timbre urmati niste reguli tare simple de schimbare a timbrelor care sunt disponibile in diferite limbi. Aceasta parte este destinata pentru colectionarii incepatori si care nu au anumite preferinte exacte  si care vor sasi faca noi prieteni cu care ar putea schimba timbre. O sectiune aparte este destinata pentru colectionarii de timbre cu cîini. În alta secţiune, dedicate lucrului manual, puteţi citi multe despre împletit, ghemuri cu aţă, gravură pe lemn şi alte lucrări făcute manual. Vizitaţine pe noi şi mine înca odată. În fiecare zi, puteţi găsi ceva nou pe această pagină. Limba mea Moldoveneasca (Romîna) este foarte rea aşa că vă rog frumos să mă ajutaţi să traduc această pagină în limba dumneavoastră sau în limbele pe care le cunoaşteţi. Dacă doriţi să cooperaţi cu mine vă rog scrieţimi un e-mail. Împreună putem face acest site disponibil tuturor celor care colectează timbre, sunt iubitori de animale sau sunt interesaţi in lucrul manual.

Norge: Når det gjelder å samle frimerker kan du finne svært enkle regler for å bytte frimerker, på forskjellige språk. Denne delen er laget for spesiellt for nybegynnere og for generelle samlere, som på denne måten kan finne nye byttevenner. Den deler som handler om dyr er spesiellt interessant for hundeelskere. I delen om håndverk kan du lese mer om knipling, strikking, trebrenning og andre håndarbeider. Besøk oss igjen i morgen. Hver dag kan du finne noe nytt på mine sider. Vær så snill og hjelpe meg og oversette denne siden til alle mulige språk. Dersom du ønsker å samarbeide med meg, send meg bare en e-mail. Sammen kan vi åpne denne siden for alle som samler frimerker, også til bli glad i dyr og ha interesse for håndarbeid.

Portuguese: No que se refere a collecções de selos, há uma regra muito simples para a troca de selos em diversas línguas. Isso é concebido sobretudo para principiantes e pequenos coleccionadores que procuram novos amigos para a troca de selos. Esta parte é dedicada aos animais e muito particularmente aos amigos dos cães e, no que se refere a trabalhos manuais, poder encontrar assuntos sobre balancés e construções em madeira. Visita-me de novo amanhã. O meu inglês não é ainda lá grande coisa, por isso agradeço a tua ajuda na tradução desta página. Se desejas colaborar comigo, basta que me envies um e-mail. Juntos podemos fazer um site aberto a todos os coleccionadores, ser carinhosos com os animais e ter interesse por trabalhos feitos em madeira.

По-русски: В разделе, посвященному филателии, Вы найдете, переведенные на разные языки, несложные правила обмена почтовыми марками. Эта страничка вызовет интерес не только у новичков, но и  у более опытных коллекционеров, которые ищут новых друзей для пополнения своих собраний. В разделе о жизни животных особое внимание уделяется содержанию домашних любимцев–собак. Много интересного в вопросах кройки и шитья, вязания, изготовления деревянных поделок, решения других домашних дел Вы найдете в разделе ,посвященному содержанию домашнего хозяйства. Я приглашаю Вас, как можно чаще, посещать нашу страничку потому, что на ней практически ежедневно появляется новая информация. Вы сделаете мне большое одолжение, если переведете эту страничку на свой родной язык, или на язык, которым владеете в совершенстве. Прошу тех, кто желает помочь, послать мне e-mail. Так, сообща, сделаем эту страницу интересной для каждого филателиста, любителя домашних животных, домашнего мастера- умельца.

Srpski: Na stranicama o sakupljanju poštanskih maraka naći ćete jednostavna pravila za razmenu maraka na različitim jezicima. Ona su namenjena pre svega početnicima i manje zahtevnim kolekcionarima, koji traže nove prijatelje za razmenu maraka. Poglavlje o životinjama će biti interesantno ljubiteljima pasa. U poglavlju o ručnim radovima možete saznati nešto više o izradi Idrijske čipke, pletenju i drugim ručnim radovima. Posetite nas sutra ponovo. Svakog dana ćete naći nešto novo. Pozivam sve da mi pomognete da prevedem tekst na druge jezike. Ako želite da učestvujete u tome, kontaktirajte me na moj e-mail. Tako ćemo zajednički ovu stranicu učiniti dostupnom svima onima koji sakupljaju marke, bilo da vole životinje ili ih interesuju ručni radovi.

Svenska:  Klicka på stamps  där du kommer att finna enkla regler på olika språk. Denna del är särskilt ägnat åt nybörjare och mindre anspråksfulla samlare som söker nya vänner att byta frimärken med. Avsnittet över djuren är säkert intressant för hundälskare. Under kapitlet handarbeten kan du läsa mer om knyppling, stickning, bränna i trä och andra handarbeten. Besök oss åter även i morgon. Varje dag kommer du att finna något nytt på denna sida. Gör mig glädjen och hjälp mig att översätta denna sida till  ditt eller valfritt språk. Skicka mig gärna ett e-mail  om du vill hjläpa mig. Så kommer vi tillsammans att  visa denna sida för alla frimärkssamlare, för alla som tycker om djur och de som intresserar sig för handarbete.

Українською: У розділі ,присвяченому філателії, Ви знайдете, перекладені різними мовами, досить прості правила обміну поштовими марками. Ця сторінка викличе цікавість, як у початківців, так і у більш досвідчених філателістів, що шукають нових друзів для поповнення своїх колекцій. У розділі з життя тварин особлива увага приділяється утриманню домашніх улюбленців – собак. Багато цікавого з питань шиття, в’язання, виготовлення виробів з дерева, вирішення інших домашніх справ Ви знайдете у розділі, присвяченому утриманню домашнього господарства. Я запрошую відвідувати нашу сторінку, як найчастіше, адже вона майже щодня поповнюється новою інформацією. Ви зробите мені велику послугу, якщо допоможете перекласти цю сторінку своєю рідною мовою, або ж мовою, якою досконало володієте. Прошу тих, хто бажає допомогти, надіслати мені e-mail. Так спільними зусиллями зробимо цю сторінку цікавою для кожного збирача поштових марок, утримувача домашніх тварин, умільця хатньої роботи.

IN KDO JE LENČ? / AND WHO IS LENČ? / UND WER IST LENČ?


We exist from 25.01.2007! Last update of our site was 21.07.2014!